Brno, 15. února 2022 – V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte. Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se narodil dne 12. 2. 1322 v Měníku. V prosinci 1349, tedy ve svých 27 letech, se Jan Jindřich stává moravským markrabětem a hned poté, v lednu 1350, společně i se svou druhou manželkou Markétou Opavskou přesídlili do Brna, které si Jan Jindřich zvolil za své markraběcí sídelní město.

Jan Jindřich byl vzdělaný a velmi pracovitý muž, měl velmi pěkný osobní vztah se svým starším bratrem Karlem IV., se kterým se vzájemně velmi podporovali. Druhou polovinu14. století, tedy období jeho zdejšího působení, pak lze považovat za velmi prospěšné jak z hlediska historického významu a rozvoje města Brna, tak i celé Moravy. Měl blízký vztah ke Královu Poli, kde sám často rád pobýval a kde na sklonku svého života, v srpnu roku 1375, zakládá kartuziánský klášter, pro který zajistil celou řadu výsad.

K připomínce tak tak významného výročí se věnuje projekt „Z Mělníka až do Brna a Králova Pole: Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte“. V rámci tohoto projektu se bude ve spolupráci s jihomoravským krajem a městem Brnem pod záštitou 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, pod záštitou starosty města Mělník ve spolupráci s městem Mělník a Regionálním muzeem středočeského kraje, po celou dobu roku 2022, konat celá řada připomínkových aktivit.

melnik zahajeni akce

Rok oslav byl za účasti starosty města Mělník Ctirada Mikeše, místostarosty města Mělník. Petra Volfa, za město Brno a městskou část Brno-Královo Pole pak za účasti starostky městské části Karin Karasové a dalších zástupců samosprávy, dále za účasti Stanislava Rudolfského, předsedy Cechu českých vinařů a Marian Charváta, manažera projektu, zahájen dne 13. února, slavností konanou v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku při slavnostní mší svaté, kterou celebroval farář místní farnosti pater Jacek Zyzak.

foto melnik jan jindrich lucembrusky

Na tuto slavnost pak navázala výstava replik lucemburských korunovačních klenotů, která se konala pod patronací Ing. Jana Šrůtka, velitele Sboru dobrovolných hasičů Brno – Královo Pole a za přísných bezpečnostních opatření, ve spolupráci na jejím technickém zabezpečení se Sborem dobrovolných hasičů Brno – Královo Pole a městkou policií města Mělník. V rámci této výstavu, která, dle vysoké návštěvnosti, vzbudila mezi místními občany velký zájem se uskutečnila i přednáška na téma Jana Jindřicha Lucemburského a moravských Lucemburků obecně.

V rámci projektu se chystá celá řada připomínkových aktivit v průběhu celého, které vyvrcholí společnou výstavou v rámci slavnosti Královopolské vinobraní ve dnech 9.-11. září v Brně – Králově Poli a o týden později pak na slanostech Mělnického vinobraní ve dne 16.- 18. září.